بازسازی آسانسور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

بازسازی آسانسورهای قدیمی، فرسوده، از رده خارج و یا آسانسورهایی که از لحاظ ترافیک (شامل سرعت، ظرفیت و ...)

بازسازی آسانسورهای قدیمی، فرسوده، از رده خارج و یا آسانسورهایی که از لحاظ ترافیک (شامل سرعت، ظرفیت و ...) . بازسازی یا نوسازی آسانسور (به اصطلاح Reconstruction)
 به علل و عوامل گوناگونی وابسته است:

خرابیهای متعدد آسانسور و عدم قابلیت رفع خطا بدون تغییرات اساسی
نوسازی ، ارتقاء تکنولوژی و افزایش امکانات آسانسور
زیباسازی و مدرنیزه کردن تزیینات داخلی کابین آسانسور و دربها و شاسی های احضار بیرون کابین آسانسور در طبقات
کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری آسانسور پس از اجرای بازسازی یا نوسازی
افزایش ضریب امنیت و ایمنی با اجرای تعویض و نوسازی کامل قطعات فرسوده و غیر قابل استفاده
انطباق کل مجموعه با مفاد استاندارد چه از لحاظ آسانسور و چه از لحاظ ساختمانی
ارتقاء پارامترهای ترافیکی آسانسور و سازگاری این پارامترها با نیاز کاربران ساکن در مجموعه ساختمان (از جمله سرعت، ظرفیت، الگوریتم پاسخ دهی به احضارها و ...)
افزایش کیفیت حرکت از جمله نرمی جرکت و حذف تکانه های بی مورد کابین آسانسور
کاهش سر و صدای ناشی از حرکت آسانسور چه در موتورخانه و چه در طبقات
طراحی جدید و استفاده از تمامی ظرفیتهای چاه آسانسور و حذف فضاهای پرت و در نتیجه افزایش ظرفیت کابین آسانسور
کاهش مصرف انرژی و هزینه های برق مصرفی آسانسور

 

.


© 2022 asretose. All Rights Reserved. Dsign by networkict