• بالابرها امروزه کاربردهای مختلفی در جهان دارد و در ایران نیز سایر کشورها پیشرفته استفاده می شود مثل بالابرهای ساختمانهای در حال ساخت و پارکینگ های عمومی در فضای کم می باشد

  • یگی دیگر از خدمات ما ارائه نصب و راه اندازی پله برقی می باشد که کاربردهای مختلفی خصوصا در مراکز تجاری  و پل های عابر پیاده و سایر مراکز کاربرد دارد

© 2022 asretose. All Rights Reserved. Dsign by networkict